Ilmiy faoliyat

Institutning asosiy tadqiqot yo’nalishlari:

 • Respublikaning gidromineral salohiyatini baholash, qidiruv ishlarini tashkil etish uchun bashoratlangan manbalarini baholagan holda yer osti suvlarini taqsimlash uchun istiqbolli maydonlarni ajratishni ilmiy-tadqiqot, geoekologik, tematik ishlar va laborator-texnologik tadqiqotlarning ustuvor yo‘nalishlarini asoslash va amalga oshirish;
 • yer osti suvlari konlarini bashoratlash, qidirish, baholash va razvedka qilish usullarini takomillashtirish;
 • tasdiqlangan geologiya-qidiruv dasturlari doirasida yer osti suvlari uchun geologiya-qidiruv ishlarini yo‘lga qo‘yishning yangi istiqbolli yo‘nalishlarini, bashoratlashning ilg‘or usullarini qo‘llagan holda chuqur tahlil qilish asosida asoslash va tanlash hamda ularning bajarilishini monitoring qilish;
 • intensiv texnogenez hududlarida geologo-ekologik tadqiqotlar va xaritalash ishlarini olib borish usullarini ishlab chiqish;
 • yer osti suvlari monitoringi va davlat kadastrini hamda yer osti suvlarining davlat hisobini yuritish;
 • gidrogeologik va muhandislik-geologik tadqiqotlar usullari va tamoyillarini ishlab chiqish;
 • yer osti suvlari konlarini qidirish, baholash va razvedka qilishning zamonaviy uslubrining oqilona kompleksini ishlab chiqish;
 • yangi texnik vositalarni ishlab chiqish, yer osti suvlarini qidirish texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan oqilona foydalanish;
 • gidrogeologik va muhandislik-geologik tadqiqotlar usullari va tamoyillarini ishlab chiqish;
Institutning asosiy vazifalariga quyidagilar kiradi:
 • o‘z vakolatlari doirasida geologiya-qidiruv ishlarini rivojlantirishning yillik, o‘rta muddatli va uzoq muddatli dasturlarini ishlab chiqish va shakllantirishda ishtirok etish;
 • tizimli tahlil asosida aniq gidrogeologik ish obyektlari uchun bashoratli resurslarning ishonchliligi va obyektivligi to’g’risida xulosa chiqarish;
 • ilmiy-tadqiqot, geoekologik, tematik, tajriba-konstruktorlik va nashriyot ishlarining ustuvor yo‘nalishlarini Davlat geologiya qo’mitasi bilan ishlab chiqiladi va kelishiladi;
 • O‘zbekiston Respublikasi hududida yer osti suvlari konlarining shakllanishi va joylashish qonuniyatlarini o‘rganish bo‘yicha ishlarni amalga oshiradi;
 • yer osti suvlari konlarini bashorat qilishni ularning bashoratlangan resurslarini baholagan holda amalga oshiradi va geologiya-qidiruv ishlarini keyingi yo‘nalishlar bo‘yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqadi;
 • chuqur tahlillar asosida, bashoratlashning ilg‘or uslublaridan, yangi istiqbolli hududlarda gidrogeologiya ishlarini yo‘lga qo‘yish, tasdiqlangan geologo-qidiruv ishlari dasturlari doirasida ularning bajarilishini nazorat qiladi;
 • tizimli tahlil asosida geologo-qidiruv ishlari obyektlari uchun bashorat resurslarining ishonchliligi va obyektivligi to’g’risida xulosalar chiqaradi;
Institut faoliyatining asosiy yo‘nalishlari bilan bog’liq ilmiy-tadqiqot, tajriba-uslubiy, tematik va boshqa ishlarning yo‘nalishlarini belgilovchi, loyiha-smeta hujjatlarini, amalga oshirilgan ishlar natijalari to‘g‘risidagi hisobotlarni va boshqa masalalarni ko‘rib chiquvchi Ilmiy Kengash – olimlardan, yuqori malakali mutaxassislar va institut olimlaridan tuziladi
Bajaradi:
 • meliorativ gidrogeologiya, muhandislik-geologiyasi va gidrogeologiya sohasidagi tadqiqotlar;
 • yer osti suvlarining monitoring;
 • yer osti suvlarining ifloslanish va kamayib borish jarayonlarini o’rganish;
 • foydali qazilmalar konlarini gidrogeologik va muhandislik-geologik sharoitlarini o’rganish;
 • shahar va sanoat hududlarining ekologik sharoitlarini o’rganish;
 • tog’ jinslarining fizik-mexanik xususiyatlarini aniqlash;
 • topografik-geodeziya ishlarini olib borish va xaritalar chiqarish;
 • yuridik va jismoniy shaxslarga pullik xizmatlar ko’rsatish.
Oxirgi yillardagi asosoiy ilmiy yutuqlari:
 • Mavjud suv olish inshootlarida chuchuk yer osti suvlarining foydalanish zahiralarini ularning shakllanishning zamonaviy sharoitlarda qayta baholashga doir uslubiy talablar ishlab chiqilgan;
 • Dala sharoitida aeratsiya zonasining lyos va shag’al jinslari orqali neft mahsulotlarining oqib o’tish xususiyatlari o’rganildi
 • Yo’nalishli elektromagnit zondlash (YEMZ) uslubi ishlab chiqilgan;
 • Markaziy Yevroosiyo boʻyicha xalqaro loyiha doirasida eng kuchli antropogen kuchlanishli boʻlgan Orol va Fargʻona mintaqalaridagi geologik muhitning hozirgi ekologik holati baholandi va transchegaraviy hududlar uchun 1:1000000 masshtabdagi geoekologik xaritalar tuzildi hamda Rossiya, Qirgʻiziston va Xitoy ishtirokida Markaziy Yevroosiyo xalqaro atlasiga nashr etish uchun taqdim etildi
 • Farg’ona, Qashqadaryo va boshqalar bo’ycha yer osti mineral suvlarining yotishi va sifatini tavsiflovchi geofizik parametrlar va ko’rsatkichlar baholandi. strukturaviy-tektonik sharoitlarni turlashtirish va geofizik maydon parametrlarini taqsimlashda tizimli tahlil qilish tamoyiliga asoslangan artezian havzalari;
 • Xavfli geologik jarayonlar (ko’chki jarayonlari) dan hududiy xavf haqida ogohlantirish uchun geoindikatorlar aniqlandi;
 • XGJ monitoringini olib borish uslubiyati ishlab chiqildi;
 • O‘zbekistonning yirik shaharlarining 1:25000 masshtabdagi 14 ta ekologik-geologik xaritalaridan iborat Atlas nashrga tayyorlandi;
 • Qattiq foydali qazilmalar konlarini baholash va qidirish bosqichlarida gidrogeologik va muhandislik-geologik tadqiqotlarga qo‘yiladigan talablar ishlab chiqildi;
 • Yer osti suvlarining davlat monitoringini o’tkazish uslubiyati ishlab chiqildi;
 • Neft konlaridan uzoq muddatli va intensiv foydalanish sababli baholanadi Buxoro-Qarshi artezian havzasidagi yer osti suvlarining makro va mikrokomponent tarkibidagi o‘zgarishlari baholandi;
 • Sanoat yer osti suvlaridan yod olish shartlarining texnik-iqtisodiy asoslarini tuzish va Kruk maydoniyada ularning zaxiralarini hisoblash;
 • Yer osti suvlari konlarini shakllantirish uchun tabiiy kam suv manbalarining hududiy va mahalliylashtirilgan xususiyatlari baholandi;
 • Yer osti suvlarining ifloslanishining o‘rta masshtabli xaritasini tuzish uslubiyatiga qo‘yiladigan talablar ishlab chiqildi;
 • ShEHMda suvli qatlamlarning gidrogeologik parametrlarini baholash bo’yicha uslubiy qo’llanmalar tuzildi.