MARKAZLARNING FUNKSIYALARI

Yer osti suv resurslari va zahiralarini tadqiq qilish

Markaz vazifalari

• Yer osti suvlari zahiralari va gidro-mineral resurslarni baholash va hisoblash, meliorativ gidrogeologiya sohasida ilmiy-tadqiqot faoliyatini muvofiqlashtirish;

• yer osti suvlari zahiralari va gidro-mineral resurslarni baholash va hisoblash, meliorativ gidrogeologiya masalalarini hal qiluvchi loyihalarni amalga oshirish uchun shartnomalar, bitimlar, texnik hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish;

• Institutning yer osti suvlari zahiralari va gidro-mineral resurslarini baholash va hisoblash, meliorativ gidrogeologiya sohasida istiqbolli ilmiy-tadqiqot ishlarini rejalashtirish;

• Yer osti suvlari va gidromineral resurslarni baholash va hisoblash, meliorativ gidrogeologiya bo‘yicha loyihalar va tadqiqotlarni ko‘rib chiqish, amalga oshirishda amaliy va uslubiy yordam ko‘rsatish;

• Markaz tomonidan ko‘rsatiladigan xizmatlarni sotish bozorini tahlil qilish.

Er osti suvlari monitoringi va geoekologik tadqiqotlar

Markaz vazifalari

• Geoekologik tadqiqotlar va yer osti suvlari monitoringi sohasida ilmiy-tadqiqot faoliyatini muvofiqlashtirish;

• Geoekologik tadqiqotlar va yer osti suvlari monitoringi masalalarini hal qiluvchi loyihalarni amalga oshirish uchun shartnomalar, bitimlar, texnik hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish;

• Institutning geoekologik tadqiqotlar va yer osti suvlari monitoringi sohasida istiqbolli ilmiy-tadqiqot ishlarini rejalashtirish;

• Markaz tomonidan ko‘rsatiladigan xizmatlarni sotish bozorini tahlil qilish.

 

Xalqaro tadqiqot ishlari, Start-Up loyihalari, marketing va patent fanlari

Markaz vazifalari

• “GIDROINGEO instituti” davlat muassasasi tarkibiy bo‘linmalarining ilmiy-tadqiqot faoliyatining xalqaro faoliyatini muvofiqlashtirish;

• Xalqaro loyihalarni amalga oshirish uchun shartnomalar, kelishuvlar, texnik va huquqiy hujjatlarni rasmiylashtirish;

• Xalqaro loyihalar va tadqiqot ishlarini ko‘rib chiqish, amalga oshirishda amaliy va uslubiy yordam ko‘rsatish, shu jumladan;

• Institut tomonidan ko‘rsatilayotgan xizmatlarni sotish bozorini tahlil qilish va uning intellektual mulk obyektlarini O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq huquqiy himoya qilish;

• Institutning xalqaro aloqalari bo‘yicha ish uchrashuvlari, muzokaralar va tadbirlarni tashkil etish;