Missiya va siyosat

Vazifasi va siyosati

Inson kapitalini rivojlantirish va aholi turmushini yaxshilash yoʻlida xalqaro ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar hamda mamlakat yer osti boyliklaridan maksimal darajada foydalanish uchun innovatsion ekotizimni yaratish orqali jahon hamjamiyatiga integratsiya va globallashuv.
Yer osti (chuchuk, mineral, termal va sanoat) suv resurslarining samarali yo’nalishlarini asoslash va miqdoriy baholash, shuningdek, muhandislik-geologik va ekzogen-geologik jarayonlarni o’rganish bo’yicha gidrogeologik va muhandislik-geologik ishlarni olib borish; texnogen ta’sir ta’sirida gidrogeologik va muhandislik-geologik sharoitlarning o’zgarishini kuzatish, nazorat qilish va prognozlash usullarini ishlab chiqish va amalga oshirish;
Intensiv texnogenez hududlarida geologik-ekologik tadqiqotlar va xaritalash ishlarini olib borish usullarini ishlab chiqish.
Yer osti suvlari monitoringi va davlat kadastrini va yer osti suvlarining davlat hisobini yuritish