Ta’lim

Ta’lim

Institutda har chorakda tasdiqlangan rejaga asosan quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha mutaxassislar malakasini oshirish kurslari tashkil etiladi:
CorelDRAW va Adobe Photoshop oilalarining grafik paketlari;
geografik ma’lumotlar bazalari – MapInfo va ArcGIS 10.3
O’qishni tugatgandan so’ng, tegishli kurslarni tugatganligi to’g’risida sertifikatlar beriladi.
Kurslar ixtisoslashtirilgan sinflarda, 10 kishigacha bo’lgan guruhlarda nazariy va
amaliy darslar. Har bir talaba uchun alohida kompyuter beriladi. O’tkazishda
kurslarda taqdimot materiallari, o’quv dasturlari qo’llaniladi.