Ishlab chiqarish faoliyati

Ishlab chiqarish faoliyati

Institut qquyidagilarni amalga oshiradi:
 • suv manbaalarini o’rganish va ulardan foydalanish;
 • gidromineral manbaalarini o’rganish va ulardan foydalanish;
 • meliorativ gidrogeologiya sohasida izlanishlar olib borish;
 • yer osti suvlarini monitoring qilish;
 • suv zahiralarining ifloslanishi va kamayish jarayonlarini o’rganish;
 • muhandislik geodinamikasi sohasidagi izlanishlar;
 • foydali qazilmalar konlarining gidrogeologik va muhandislik-geologik sharoitlarini o‘rganish;
 • shaharlar va sanoat hududlarining ekologik sharoitlarini o’rganish;
 • yangi texnik vositalarni ishlab chiqish;
 • yer osti suvlarini qidirish texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan oqilona foydalanish;
 • chuchuk yer osti suvlari zahiralarini sun’iy ravishda to‘ldirish va ularni ifloslanishdan himoya qilish texnologiyalarini ishlab chiqish;
 • gidromineral xom ashyoni qayta ishlash va ulardan foydalanish texnologiyalarini ishlab chiqish;
 • tog’ jinslarining fizik-mexanik xususiyatlarini aniqlash;
 • topografik-geodeziya ishlarini olib borish va xaritalar chiqarish;
 • qurilish va kapital ta’mirlash;
 • yiridik va jismoniy shaxslarga xizmat ko’rsatish;
 • qishloq xo’jaligi uchun o’g’itlar ishlab chiqarish;
 • qishloq xo’jaligi mahsulotlarini etishtirish;
 • mineral va ichimlik suvlarini quyish;
 • monografiyalar, to’plamlar, tavsiyalar, yo’riqnomalar, maqolalar, reklama maqolalari va boshqa nashrlarni chop etish;
 • O‘zbekiston va xorijiy davlatlarning tashkilot, muassasa, korxona va idoralari bilan hamkorlik qilish;
 • doktorantura, aspirantura va daraja oluvchilik orqali ilmiy xodimlarni tayyorlash;
 • malaka oshirish kurslarida oqish;
 • o’quv bo’limlari filiallarini ochish va oliy o’quv yurtlari talabalarini tayyorlash.
Institut litsenziyalar asosida faoliyatning boshqa turlari bilan shug‘ullanishi mumkin