Er osti suvlarining resurslari va zahiralari

Laboratoriya quyidagi xizmatlarni taqdim etadi:
O’zbekiston Respublikasi viloyatlari va tumanlari kesimida chuchuk er osti suvlari bilan ta’minlanish darajasini aniqlash.
Chuchuk er osti suvlari konlarining hozirgi holatini baholash va uning o’zgarishini oldindan bashorat qilish
Suvli qatlamlarning gidrogeologik parametrlarini hisoblash (parametrlarni oldindan baholash, RKMOP parametrlarini baholash, gidropar dasturiy mahsulotidan foydalangan holda parametrlarni hisoblashning raqamli-analitik usullari)
Er osti suvlarining operatsion zaxiralarini baholash (qayta baholash).
Toza er osti suvlari uchun qidiruv va qidiruv ishlarini samarali tanlash va ulardan oqilona foydalanish bo’yicha tavsiyalar va metodologiyalarni ishlab chiqadi . Chuchuk er osti suvlari konlarining geologik va gidrogeologik sharoitlarini o’rganish, zamonaviy modellashtirish dasturiy mahsulotlari va GIS texnologiyalaridan foydalangan holda er osti suvlari zaxiralarini hisoblash. PV suv olishning eng samarali turlari va sxemalarini asoslash (quduq, galereya).