Jahon bankining “O‘zbekiston milliy innovatsion tizimini modernizatsiya qilish” loyihasi doirasida “Ilmiy tadqiqot sifatini oshirish” grant dasturi bo‘yicha loyihalar tanlovi

lovely islamic eid al adha greeting with hanging lamps

Jahon bankining “O‘zbekiston milliy innovatsion tizimini modernizatsiya qilish” loyihasi doirasida “Ilmiy tadqiqot sifatini oshirish” grant dasturi bo‘yicha loyihalar tanlovi

Tadqiqot sifatini oshirish dasturi ikki turdagi grantlarni o‘z ichiga oladi: yosh olimlar uchun grantlar (Junior Research Grant) va katta yoshdagi tadqiqotchilar uchun grantlar (Senior Research Grant). Yosh olimlar va katta ilmiy xodimlar uchun grantning maksimal miqdori mos ravishda 200 000 va 600 000 AQSH dollarini tashkil etadi, grant shartnomasi imzolangan sanadan boshlab 24 oygacha bo‘lgan muddatda amalga oshiriladi.

Dastlabki arizalar (ingliz tilida) 2021 yil 25 noyabrgacha https://wbgrants.mininnovation.uz saytida onlayn tarzda qabul qilinadi.

Конкурс проектов по грантовой программе «Повышение качества научных исследований» в рамках проекта всемирного банка «Модернизация национальной инновационной системы Узбекистана»

ПКИ предусматривает два типа грантов: гранты для молодых ученых (Junior Research Grant) и гранты для старших исследователей (Senior Research Grant). Максимальная сумма гранта для молодых ученых и старших научных сотрудников составляет до 200 000 и 600 000 долл. США, соответственно, со сроком реализации до 24 месяцев с даты подписания грантового соглашения.

Предварительные заявки (на английском языке) будут приниматься онлайн до 25 ноября 2021 года по адресу https://wbgrants.mininnovation.uz

c878329bf8c8da47d035e70d415e3bf8

Competition of projects under the grant program “Improving the quality of scientific research” in the framework of the World Bank project “Modernization of the national innovation system of Uzbekistan”

The REP allows for two types of grants: REP Junior Research Grants (REP JRG), and REP Senior Research Grants (REP SRG). Funding for JRG and SRG grants may go up to USD 200,000 and USD 600,000, respectively. The maximum period for the implementation of a sub-project should not exceed 24 months from the date of signing the grant agreement.

Preliminary applications (only in English) will be accepted online until 25 of November, 2021 at https://wbgrants.mininnovation.uz

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.